Fotoinspiration

Vad är exponering?

Att fotografera är "att skriva med ljus" - en fascinerande företeelse! På liknande sätt som ljuset, som reflekteras av vår omvärld, skapar en bild på ögats näthinna som vi kan uppfatta, så kan även det reflekterade ljuset skapa en bild i kameran.

Ett fotografi uppstår alltså genom att ljus, som reflekteras av vår omvärld, släpps in i kameran.

I samband med fotografering så talar man om att åstadkomma en korrekt exponering. Exponering betyder just det moment när bildsensorn i kameran utsätts för ljus. Viktigt är att det blir precis lagom mycket ljus, så att fotografiet varken blir för mörkt eller för ljust.

exponeringar.jpg

Och det är här fotograferingskonsten börjar. Att lära sig förstå vad det är som gör att ljus kommer in i kameran och vilka faktorer som avgör hur mycket ljus som släpps in. Ovan har bilden i mitten en korrekt exponering, vilket betyder att lagom mycket ljus har släppts in i kameran. Bilden till vänster är överexponerad (för mycket ljus) och bilden till höger är underexponerad (för lite ljus).

Tänk dig att du står i köket vid en vattenkran och ska spola upp exakt en liter vatten i en bägare. Hur lång tid tar det? Det går inte att svara på eftersom det beror på hur hårt du sätter på kranen. Antingen så spolar du hårt, det vill säga öppnar kranen mycket, och det går snabbt. Eller så spolar du långsammare, det vill säga öppnar kranen mindre, och då tar det längre tid. I båda fallen kommer du i slutänden att ha samma mängd vatten i bägaren om du mäter noggrant.

På liknande sätt så kan kameran öppnas med ett mindre eller större hål och det kan ske under en kortare eller en längre tid. Dessa faktorer kommer avgöra hur mycket ljus som släpps in.

Bländare

Det hål i kameran, som släpper in ljus till sensorn, kallas bländare. Bländaren sitter i objektivet och här regleras alltså storleken på den öppning där ljuset släpps igenom. En större bländare släpper in mera ljus och en mindre bländare släpper in mindre ljus.

Slutare

I kameran finns också en slutare som först öppnas och sedan stängs vid exponeringen. Den sitter alldeles framför sensorn, där bilden registreras. Slutaren kan vara öppen en kortare eller en längre tid. Om slutaren är öppen en kort tid så hinner mindre ljus komma in än om den är öppen under en längre tid.

ISO-tal

För exponeringen finns även en tredje faktor som påverkar hur mycket ljus som "fastnar" på sensorn. Med inställningar på kameran kan du själv ställa in hur ljuskänslig sensorn ska vara. Detta kallas ISO-tal.

Samverkan

Bländare, slutare och ISO-tal samverkar för att släppa in precis lagom mycket ljus till sensorn.

2 + 2 + 2 = 6

1 + 2 + 3 = 6

4 + 1 + 1 = 6

De olika kombinationerna av tal som summeras ovan ger alla summan 6. På samma sätt kan bländare, slutare och ISO-tal kombineras på flera olika sätt för en korrekt exponering. Det är fotografen som har möjlighet att påverka detta.

De olika kombinationerna kommer alltså alla att ge en korrekt exponering, däremot kommer fotografierna att skilja sig från varandra på andra sätt beroende på hur bländarvärde, slutartid och ISO-tal har kombinerats.

Nu börjar det bli spännande!

Till nästa avsnitt: Bländare