Fotoinspiration

Histogram

Histogrammet är en hjälp att ta ställning till om en bild är korrekt exponerad eller inte. Histogrammet kan aldrig ersätta att du själv tittar på bilden och avgör om den är korrekt exponerad enligt ditt tycke. Däremot kan den ge en fingervisning om att en bild är för mörk eller för ljus.

histogram.gif

Histogrammet är en grafisk beskrivning som visar ljuset i bilden. Tänk dig det som ett stapeldiagram. De täta "staplarna" bildar något som liknar ett berg. Till höger visar höjden på berget hur mycket ljusa partier det finns i bilden och till vänster hur mycket mörka partier.

Om berget inte når fram till högerkanten betyder det att bilden saknar riktigt ljusa partier. Det kan vara normalt, men kan också tyda på underexponering.

Om berget inte når fram till vänsterkanten betyder det på motsvarande sätt att bilden saknar riktigt mörka partier. Det kan vara normalt, men kan också tyda på överexponering.

Du kan i dessa fall prova att exponeringskompensera. Om bilden saknar riktigt ljusa partier kan du prova att exponeringskompensera åt plus-hållet för att göra bilden ljusare. Och tvärtom.

Om berget i stället ser avklippt ut i högerkanten, det vill säga att det ser ut som att berget egentligen fortsätter utanför histogrammet, så har en del ljusa detaljer gått förlorade.

På samma sätt har en del mörka detaljer gått förlorade om berget ser avklippt ut i vänsterkanten.

Om histogrammet är avklippt endast i ena änden kan du prova att exponeringskompensera åt motsatt håll. Om histogrammet däremot är avklippt i båda ändarna så kan du inte exponeringskompensera åt båda hållen samtidigt.

Till nästa avsnitt: Råformat