Fotoinspiration

Frysa rörelse

I föregående avsnitt pratade vi om slutartid och hur den kan användas till att påverka skärpan i ett fotografi.

I sammanhang där det finns rörelse med kan du som fotograf ta olika slags bilder med hjälp av olika slutartider. Väljer du en mycket kort slutartid så kan du frysa rörelsen.

På bilden nedan ser du längst till vänster hur varje droppe av den sprutande fontänen är synlig och skarp. Detta på grund av en mycket kort slutartid på 1/4000 sekund. Bilden i mitten är tagen med slutartiden 1/320 sekund, vilket också är snabbt men inte tillräckligt för att vattendropparna inte ska hinna röra sig under exponeringen. I den högra bilden har en lång exponeringstid på 2 sek använts.

slutartid.jpg

I sportsammanhang kan det ibland vara önskvärt med en kort slutartid för att frysa ett visst ögonblick. Då gäller det alltså att välja en kort slutartid. Bilden nedan är tagen med 1/320 sek.

frysa_rorelse.jpg

Till nästa avsnitt: Rörelseoskärpa