Fotoinspiration

Ljusmätning

I kameran finns en inbyggd ljusmätare som mäter det ljus som reflekteras från motivet. I föregående avsnitt såg vi exempel på hur kameran uppfattar ljus och färger.

Du kan göra olika inställningar för hur kameran ska mäta ljuset.

Matrixmätning

Vid matrixmätning mäter kameran en stor del av bilden och jämför helheten med förprogrammerade situationer. Matrixmätning är standardinställning och rekommenderas i de flesta situationer.

Centrumvägd mätning

Centrumvägd mätning innebär att kameran tar viss hänsyn till hela bilden men mest till mitten av bilden. Kameran strävar efter att området i centrum av bilden ska bli så bra exponerat som möjligt. Detta är den klassiska mätmetoden för porträtt.

Spotmätning

Spotmätning innebär att kameran endast mäter ljuset från en liten fläck vid fokuspunkten. Denna inställning passar bra om du fotograferar någon mot en mycket ljus bakgrund, exempelvis mot en ljus himmel eller mot ett fönster.

Så här ställer du in ljusmätningen

d90-ljusmatning.jpg För att välja vilken metod kameran ska mäta ljuset med trycker du på Nikon D90 på knappen som du ser till vänster och vrider primärfunktionsratten till önskat läge.

Låsa exponeringen

Det går att låsa exponeringen efter att ljusmätningen gjorts. Den metod vi beskriver nedan är användbar i situationer då man har svårt att få sin bild bra exponerad och är ett alternativ till exponeringskompensation.

Säg att du fotograferar ett träd med vatten i bakgrunden och du märker att bilden hela tiden blir för mörk. Du kan då använda dig av spotmätning (se ovan) och först välja att låsa exponeringen mot något som är mer representativt vad gäller ljus. Det kan exempelvis vara en grusgång som är mellangrå eller en gräsmatta som är mellangrön. Rikta kameran dit, tryck ner knappen AE-L/AF-L och håll den nedtryckt. På så sätt låser du exponeringen. Med knappen nedtryckt riktar du om kameran mot det önskade motivet. Kanske får du nu en betydligt bättre exponering.

För att låsa exponeringen på det sätt vi beskrivit måste du först ha programmerat knappen AE-L/AF-L att låsa endast exponering. Standard är annars att den låser både fokus och exponering (då kan bilden bli oskarp om fokus kommer ligga på ett annat avstånd än den fläck du mätt ljuset från).

Till nästa avsnitt: Full automatik