Fotoinspiration

Brännvidd

Brännvidd kan enkelt beskrivas som förstoringsgrad. Ju längre brännvidd desto större förstoringsgrad. Brännvidden anges i mm.

Tele - lång brännvidd

Ett teleobjektiv har lång brännvidd, ungefär 75-200 mm. En supertele kan ha en brännvidd på över 500 mm. Sådana objektiv visar motivet större än vad ögat ser det vid fotograferingsögonblicket. Du "kommer närmare" ditt motiv, det förstoras.

Vidvinkel - kort brännvidd

Ett vidvinkelobjektiv har kort brännvidd, ungefär 15-35 mm. Med ett sådant objektiv visas motivet mindre än vad ögat ser det vid fotograferingsögonblicket, det förminskas. Du "kommer längre ifrån" ditt motiv och får på så sätt med mer av motivet på bilden.

Brännvidden beror på objektivet

Brännvidden beror alltså på vilket objektiv du har. Fasta objektiv har alltid samma brännvidd. Zoomobjektiv erbjuder olika brännvidd beroende på hur mycket du zoomar.

Man brukar säga att ögats brännvidd motsvarar ungefär 50 mm. Det betyder att ett objektiv med brännvidden 50 mm kommer visa motivet lika stort som ögat ser det.

Brännviddsförstoring

De flesta objektiven är gjorda för så kallade fullformatskameror med större bildyta än vad bildsensorn i den vanliga digitala systemkameran har. Ett och samma objektiv kommer därför beskära (förstora) motivet något i den vanliga systemkameran. Brännvidden på ett sådant objektiv ska på en Nikon-kamera multipliceras med 1,5 för att få fram den korrekta brännvidden.

Ett objektiv som är gjort för fullformatskameror och har brännvidden 18-105 mm motsvaras då av 27-157 mm.

Det finns också objektiv som är specialanpassade för kameror med mindre bildsensor. Hos Nikon har dessa kameror namntillägget DX.

Brännvidd kontra perspektiv

Perspektivet beror bara på avståndet mellan kameran och motivet, inte på brännvidden. För att ändra perspektivet måste man flytta sig i djupled. Därför bör man inte ställa sig på måfå på en plats och zooma tills man tycker att man hittat rätt utsnitt. Det är bättre att fundera på vilket perspektiv man önskar i sitt fotografi och flytta sig närmare eller längre ifrån motivet tills perspektivet känns rätt. Sedan väljs lämplig brännvidd för att anpassa motivet till en lagom storlek på bilden.

Till nästa avsnitt: Objektiv