Fotoinspiration

Långt skärpedjup

I föregående avsnitt beskrev vi vad som menas med kort skärpedjup och hur man åstadkommer detta i sin fotografering.

Andra gånger vill man ha skärpa rakt igenom hela bilden, ändå från förgrunden till bakgrunden. Det kan exempelvis handla om en landskapsbild där man vill framhäva hela vyn.

landskap_langtskarpedjup.jpg

Hur får man ett långt skärpedjup?

För att få ett långt skärpedjup i sin bild krävs en liten bländare, det vill säga ett högt bländarvärde. Landskapsbilden ovan är tagen med bländarvärde f/16.

Använd dig av A-programmet på din kamera för att själv kunna ställa in önskat bländarvärde. Kameran kommer då välja lämplig slutartid och eventuellt även ett ISO-tal för att exponeringen ska bli korrekt.

När man vill ha skärpa i hela fotografiet är det inte självklart var i bilden man ska ställa in skärpan. Skärpedjupet fungerar på så sätt att 1/3 av skärpan kommer hamna framför fokuspunkten och 2/3 bakom. Lämpligt är därför att ställa in fokus betydligt närmare förgrunden än bakgrunden, speciellt om bilden innehåller en förgrund som också ska vara skarp.

Till nästa avsnitt: Slutartid