Fotoinspiration

M-programmet

M-programmet är ett helt manuellt program där du själv styr både slutartid och bländare. Det kan användas främst i situationer när man av någon anledning vill styra in kameran på andra inställningar än vad den föreslår själv. Det kan till exempel handla om att exponeringskompensationen inte räcker till.

Det manuella programmet kan vara intressant att testa av inlärningsskäl. Det hjälper till att förstå hur exponeringen förändras när man ändrar slutartid respektive bländarvärde.

I sökaren visas i det manuella programmet exponeringsindikatorer om bilden blir under- eller överexponerad enligt kamerans tycke. Det kan vara intressant att laborera med slutartid och bländarvärde och se hur exponeringsindikatorerna påverkas.

Vid optimal exponering syns endast ett streck under 0:an. Vid underexponering syns ett eller flera små streck åt minus-hållet och vid överexponering syns ett eller flera små streck åt plus-hållet.

Till nästa avsnitt: Histogram