Fotoinspiration

Organisera bildfiler på datorn

När man har satt igång att fotografera så märker man att bildfilerna på datorn växer snabbt i antal. Det är värt att fundera över hur man vill organisera alla fotografier för att få det så lätthanterligt som möjligt.

Här är några tips på hur man kan arbeta när man lagrar sina bildfiler på datorn, för att lättare kunna hitta tillbaka till önskade foton.

Bridge

Vi använder oss av Adobe Phtoshop CS5 där även programmet Adobe Bridge ingår. Bridge är ett verktyg just för att titta på och organsiera sina bilder.

Föra över bilder från kameran

För att föra över bilder från kameran kan man antingen koppla en sladd mellan kameran och datorn eller använda en minneskortsläsare. Vi har gått över till det senare alternativet vilket innebär att vi plockar ut minneskortet och sätter det i minneskortsläsaren. Det går snabbare och är inte heller beroende av kamerans batteri.

Själva använder vi programmet Bridge för överföringen, men det går också bra med det program som följer med kameran.

På datorns hårddisk eller på extern hårddisk

Från början lagrade vi alla bilder på datorns hårddisk. Men med tiden så kom bilderna att ta upp nästan hela hårddisken, så vi har nu fört över allt till en extern hårddisk i stället. I vårt fall köpte vi en extern hårddisk på 1000 GB (1 TB) för cirka 800 kr. Att rekommendera är också att ha en backup på ytterligare en extern hårddisk.

Kataloger

Från början sparade vi våra bilder i en ny katalog för varje uppladdning som vi döpte till datum och ett nyckelord, t ex "110420 Aten". Med tiden blir det väldigt många olika kataloger att bläddra i när man söker. Vi testar nu i stället ett annat system som vi fått som tips på kursen Digital stillbild på Mittenuniversitetet.

Så här ser vår katalogstruktur ut för våra bilder:

Bilder
- 01 Nya
- 2012
- 2011
- 2010 osv.

När vi för över nya bilder till datorn lägger vi dem alltid i katalogen "01 Nya" (vi har döpt den till 01 i början av katalognamnet för att den ska synas överst bland katalogerna under Bilder).

När vi för över nya bilder döper vi inte om dem vid överföringen (det gör vi senare) utan vi använder samma inställning varje gång - hämta foton från minneskortet och lagra dem på externa hårddisken i katalogen
Bilder -> 01 Nya.

Gå igenom nya bilder

Nu kommer vi till något mycket viktigt - att gå igenom de nya bilderna. Här använder vi Bridge som vi tycker ger oss ett lättarbetat sätt att organisera bilderna. De viktiga stegen vi gör är

1. rensa bort bilder som vi inte vill spara
2. märka de bilder som vi i första urvalet tycker är bra med en stjärna
3. sätta nyckelord på bilderna
4. flytta bilderna till mappen "2012" och samtidigt byta namn på dem

Bilder att rensa bort kan vara bilder som är misslyckade på olika sätt genom exempelvis oskärpa eller att en person på bilden blundar. Det kan också vara så att man tagit flera bilder som är nästan identiska och man kanske då väljer att endast spara den man tycker är bäst.

Det är också till stor hjälp för framtiden att sätta en stjärna på de bilder som vi i första urvalet tycker är bra. Det behöver inte vara "fantastiska" bilder men ändå bilder vi känner oss ganska nöjda med och vill kunna hitta tillbaka till. Vi kan nämligen lätt ställa in att visa bilder med endast ett visst antal stjärnor alternativt bilder som har ett visst antal stjärnor eller mer. Detta kommer underlätta mycket i framtiden.

Att sätta nyckelord på bilderna kan låta tungt, men det behöver det inte vara. Man kan enkelt markera alla bilder på ett visst tema och snabbt sätta ett nyckelord på dessa, vilket kommer underlätta enormt i framtiden för att hitta tillbaka till dem.

Vi kommer nu förklara hur man i Bridge kan jobba för att enkelt rensa bort de bilder som inte behöver sparas samt sätta en stjärna på de bilder man tycker lite extra mycket om.

Arbetsyta i Bridge

Vår version av Adobe Photoshop CS5 är på engelska, men i Bridge kan man gå in under inställningar och välja svenska som språk vilket vi har gjort. Därför hänvisar vi till svenska namn när vi beskriver hur vi arbetar i Adobe Bridge.

Uppe till höger i Bridge kan man välja mellan olika så kallade arbetsytor. Hos oss heter de arbetsytor som finns från början till exempel GRUNDLÄGGANDE och BILDBAND. Vi rekommenderar att klicka på de olika arbetsytorna för att se hur de ser ut. En arbetsyta är helt enkelt en viss möblering av innehållet på skärmen. Genom att byta arbetsyta underlättas olika slags arbetsuppgifter.

För att gå igenom bilder ska vi nu skapa en ny arbetsyta där vi får maximalt stor yta för varje enskild bild som visas. Vi klickar då först på BILDBAND och utgår från den. Men vi vill flytta de små miniatyrbilderna längst ner på skärmen så att de hamnar till höger på arbetsytan i stället. På så sätt frigörs mer utrymme för den stora bilden. Detta gör vi genom att föra musen allra längst ut till höger så att den blir en dubbelriktad pil och därefter klicka och dra den dubbelriktade pilen en bit till vänster. Sedan klickar vi på rubriken Innehåll till vänster ovanför de små bilderna längst ner, håller ner musknappen och drar hela fältet till den nya ytan som vi skapat på höger sida. Justera därefter bredden för det högra fältet på nytt så att det blir lagom brett för de små bilderna (vi har spalten ganska smal). Du har nu fått en stor yta för den bilden som visas stort. Spara den nya arbetsytan genom att klicka på den nedåtriktade pilen till höger om existerande arbetsytor och välj Ny arbetsyta och därefter ett önskat namn, exempelvis URVAL.

Vi föreslår ytterligare en inställning i Bridge. Gå in under Redigera -> Inställningar och välj fliken Etiketter. Ta bort krysset i rutan Använd Ctrl-tangenten för att tillämpa etiketter och värderingar. På det sättet kommer du kunna märka dina bilder med endast en enkel knapptryckning vid genomgången.

Klicka på den första bilden bland småbilderna i den högra spalten så att den visas stort (om den inte redan gör det).

Bläddra igenom bilderna

Nu kan du bläddra dig framåt och bakåt bland bilderna genom att trycka på piltangenterna på tangentbordet.

Om du vill kan du trycka mellanslag först. Då ser du endast aktuell bild och inget annat.

Ytterligare ett alternativ är att klicka på Visa -> Granskningsläge för att se en bild stor med skymta bilderna närmast före och efter.

Testa vilket av dessa lägen du föredrar för att bläddra igenom dina bilder.

Medan du bläddrar igenom bilderna i något av de lägen som beskrivs ovan kan du snabbt och enkelt markera bilder som ska tas bort eller tilldela en stjärna till bilder som du i första genomgången är nöjd med.

Rensa bort bilder som vi inte vill spara

För att ta bort en bild använder du tangenten delete. Det som då händer är att bilden markeras som ignorerad. Nöjd dig med det så länge.

Kanske får du första gången du gör detta en fråga om du vill ignorera eller ta bort bilden. Vi rekommenderar i så fall att du väljer att bilder endast ska ignoreras när man trycker på delete. Om frågan dyker upp flera gånger när man trycker på delete och man står fast vid sitt val att endast ignorera bilder kan man kryssa i att frågan inte ska visas igen.

Längre fram beskriver vi hur man efter genomgången tittar igenom ignorerade bilder ytterligare en gång innan man slutligen tar bort dem på riktigt. På så sätt för man ytterligare en chans att ångra sig.

För att ångra en bild som markerats med "ignorera" kan man tycka "0" på tangentbordet.

Märka bra bilder med en stjärna

För att göra ett första urval av bilder som man är åtminstone något så när nöjd med använder man tangenten 1 för att märka bilden med en stjärna.

Systemet tillåter max 5 stjärnor för en bild. Vår rekommendation är att i ett första urval aldrig sätta högre betyg än en stjärna. I senare genomgångar är det en god idé att märka ut de bästa bland de enstjärniga bilderna med ytterligare en stjärna, det vill säga sätta 2 stjärnor (tangenten 2).

Sedan får man hitta sitt eget system för att eventuellt använda fler stjärnor. Kanske vill man låta 3 stjärnor betyda något speciellt, exempelvis att man tänker sig att skriva ut bilden eller att den man fotograferat var speciellt nöjd med just den bilden. Fyra stjärnor kanske kan betyda att det är en av de absolut bästa bilder man någonsin tagit och att det är en bild man kan använda vid något speciellt tillfälle (fototävling, portfolio etcetera.

Var och en får hitta ett sätt att betygsätta bilder med stjärnor som är lämpligt för just den personen. Vår rekommendation är dock att inte börja med att sätta 4 eller 5 stjärnor redan tidigt i urvalsprocessen, eftersom man då har begränsat sig och inte har utrymme att vid ett senare tillfälle höja betyget på bilder som man tycker vinner i längden - som man tittat på flera gånger och verkligen tycker mycket bra om.

För att ångra en bild som markerats med en stjärna kan man tycka "0" på tangentbordet för att ta bort stjärnan igen.

Det går även att göra en märkning med olika färger för bilder om man tycker det är ett bra sätt att märka ut en speciell typ av bilder. Dessa val görs med siffrorna 6 till 9. För att ångra ett färgval får man klicka på Etikett -> Ingen etikett.

Ta bort ignorerade bilder

Till vänster på skärmen i Bridge finns överst en flik som heter Favoriter där det är smidigt att placera kataloger som man ofta vill titta i. Under rutan med favoriter kan man välja fliken Filter för att göra urval och se olika slags värderingar. Här kan man exempelvis bocka för alternativet med en stjärna för att se endast dessa bilder.

Efter genomgången av bilder, som beskrivits ovan, kan man nu i filtret välja att visa ignorerade bilder och titta igenom dessa ännu en gång för att se om man har gjort något misstag. Annars tar man bort de ignorerade bilderna på riktigt genom att markera samtliga (Ctrl+Alt) och sedan hålla Ctrl-knappen nere och trycka Delete. När bilderna är borta kommer inga bilder alls att synas, eftersom filtret är inställt på att visa ignorerade bilder. Man får då ta bort bocken framför detta alternativ för att se alla bilder på nytt.

Nyckelord

Nu har vi hunnit långt. Vi har gått igenom alla våra bildfiler och rensat bort dem som vi inte vill spara samt satt en stjärna för de bilder som vi tycker är lite extra intressanta. Nu är det dags att sätta nyckelord.

Som vi beskrev tidigare på den här sidan så skapade vi tidigare en ny katalog varje gång vi lagrade nya bilder från kameran. Vi märkte dock att det blev svårhanterat med för många kataloger att söka igenom när man ville leta upp bilder.

Ett bättre system tycker vi är att lagra många bilder i en och samma mapp. För att skilja dem från varandra sätter vi i stället nyckelord för att på så sätt göra bilderna sökbara.

För oss handlar det sällan att gå in på varje enskild bild för att skriva nyckelord. Det skulle ta mycket tid. I stället markerar vi flera bilder samtidigt och skriver nyckelord som då appliceras på samtliga markerade.

Säg att vi har semesterbilder från Öland. Då går det fort att markera samtliga aktuella bilder och exempelvis skriva in nyckelordet "Öland 2011" på alla bilderna samtidigt. Detta kommer vi vara oändligt glada över senare då vi mycket enkelt kommer kunna hitta våra semesterbilder från Öland genom en enkel sökning.

Flytta och byt namn på bildfilerna

Nu är vi klara med vår genomgång av bilderna och det är dags att flytta dem från katalogen "01 Nya" (som katalogen heter hos oss för de senast uppladdade bilderna).

Metadata