Fotoinspiration

Slutartid

Nu ska vi titta på en annan faktor som påverkar hur mycket ljus som släpps in i kameran vid exponering, nämligen slutartiden.

Tänk dig slutaren som en lucka som öppnas och sedan stängs igen. Ju längre tid som slutaren är öppen, ju mer ljus hinner komma in.

Lång slutartid ger oskärpa

Förutom att reglera mängden ljus som släpps in i kameran finns en annan viktig anledning till att ibland själv vilja påverka slutartiden. Slutartiden har ett nära samband med skärpan i din bild. Om slutartiden blir för lång kan det vara svårt att hålla kameran tillräckligt stilla för att få en skarp bild. En tumregel är att man vid vanlig fotografering ska försöka få en slutartid som inte är långsammare än 1/60 sekund (om man inte använder stativ). Detta är särskilt viktigt vid kvällsfotografering och inomhusfotografering.

Fotograferar du exempelvis en fotbollsmatch och vill få en skarp bild som "fryser" rörelsen behöver du ha en ännu snabbare slutartid.

Önskad rörelseoskärpa

Det finns tillfällen när man som fotograf faktiskt vill ha oskärpa i en bild. Oftast handlar det om att visa rörelse i en bild. I bilden nedan är cyklisten skarp medan bakgrunden är suddig. Det framhäver cykelns rörelse i bilden.

panorering_cyklist.jpg

Ställa in slutartiden

När du själv vill påverka slutartiden så väljer du det program på kameran som kallas "S-programmet".

På vår Nikon D90-kamera vrider man sedan på primärratten, högst upp till höger på baksidan av kameran, för att välja önskad slutartid. Vrider man ratten så långt det går åt vänster hamnar man på vår kamera på 30''. Det betyder 30 sekunder och är en mycket lång slutartid. I vissa speciella situationer, exempelvis kvällsfotografering, kan en så lång slutartid vara effektfull. Det kräver då ett stativ som gör att kameran håller sig stilla under hela exponeringen.

Vrider man i stället primärratten så långt åt höger som det går får man i stället minsta möjliga slutartid, vilken på vår kamera är 3200. Det betyder 1/3200 sekund, vilket alltså är en extremt kort slutartid.

Följande slutartider går att välja på vår kamera:

30'' 30 sek
25’’ 25 sek
20’’ 20 sek
15’’ 15 sek
13’’ 13 sek
10’’ 10 sek
8’’ 8 sek
6’’ 6 sek
5’’ 5 sek
4’’ 4 sek
3’’ 3 sek
2.5’’ 2,5 sek
1.6’’ 1,6 sek
1.3’’ 1,3 sek
1’’ 1 sek
1.3 1/1,3 sek
1.6 1/1.6 sek
2 ½ sek
2.5 1/2.5 sek
3 1/3 sek
4 ¼ sek
5 1/5 sek
6 1/6 sek
8 1/8 sek
10 1/10 sek
13 1/13 sek
15 1/15 sek
20 1/20 sek
25 1/25 sek
30 1/30 sek
40 1/40 sek
50 1/50 sek
60 1/60 sek
80 1/80 sek
100 1/100 sek
125 1/125 sek
160 1/160 sek
200 1/200 sek
250 1/250 sek
320 1/320 sek
400 1/400 sek
500 1/500 sek
610 1/610 sek
800 1/800 sek
1000 1/1000 sek
1250 1/1250 sek
1600 1/1600 sek
2000 1/2000 sek
2500 1/2500 sek
3200 1/3200 sek
4000 1/4000 sek

Vi ska i de följande avsnitten se på olika situationer där du kan använda dig av slutartiden för att frysa rörelse, skapa rörelseoskärpa respektive panorera.

Till nästa avsnitt: Frysa rörelse