Fotoinspiration

Kort skärpedjup

I föregående avsnitt pratade vi om bländaren och hur den kan användas till att påverka skärpedjupet i ett fotografi.

Fotografiet nedan har ett mycket kort skärpedjup. Endast en del av en gren är riktigt skarp medan bakgrunden är suddig.

cm_100928_062.jpg

Likaså är katten i bilden nedan skarp men bakgrunden suddig . Genom att använda ett kort skärpedjup framhäver du önskad del av ett fotografi. Du talar om vilken del av bilden som du anser är viktig.

snobben.jpg

Hur får man ett kort skärpedjup?

Hur åstadkommer du då kort skärpedjup i ditt fotografi?

För det första måste du ha ett ljuskänsligt objektiv som tillåter låga bländarvärden på exempelvis 3.5 eller ännu hellre 2.8 eller mindre.

Därefter ställer du in kameran på A-programmet. Programmet kallas även tidsautomatik eller bländarprioritet. Även förkortningen Av används på vissa kameror.Det innebär att du själv ställer in önskat bländarvärde så väljer kameran en lämplig slutartid (och eventuellt även ISO-tal) för att uppnå en bra exponering.

Så här kan du göra

Här kommer tips om hur du kan gå tillväga när du tar en bild med kort skärpedjup i A-programmet.

1 Ställ in önskat bländarvärde
Du kan du prova med f/5,6 eller lägre.

2 Komponera bilden
Välj motiv, egen position i förhållande till motivet samt eventuell inzooming.

3 Fokusera
Tryck ner avtryckaren till hälften. Nu mäter kameran ljuset. Kontrollera vilken slutartid kameran väljer. Om den är långsammare än 1/60 så bör du höja ISO-värdet (om du inte har stativ och motivet är stillastående).

4 Ta bilden och utvärdera
Tryck ner avtryckaren helt. Titta på bilden och gärna även på historgrammet och ta ställning till om du tycker bilden blev för mörk eller för ljus. Ändra i så fall värdet på exponeringskompensationen uppåt eller nedåt. Blev skärpedjupet det önskade? Prova annars med ett annat bländarvärde. Ta en ny bild. Upprepa tills bilden är bra exponerad och har önskat skärpedjup.

Om du inte fotograferar i råformat så kan du även fundera över om vitbalansen är som du vill ha den, och i annat fall ändra den.

Till nästa avsnitt: Långt skärpedjup