Fotoinspiration

A-programmet

A står för "aperture value" som på engelska betyder bländarvärde. Programmet kallas även tidsautomatik eller bländarprioritet. Även förkortningen Av används på vissa kameror.

A-programmet är ett halvautomatiskt program på kameran för att styra skärpedjupet i en bild. Det gör du genom att ställa in önskat bländarvärde själv, så väljer kameran en matchande slutartid för att uppnå en korrekt exponering.

A-programmet när du vill styra över skärpedjupet

A-programmet lämpar sig bra för porträtt, närbilder (makro) och andra situationer då ett kort skärpedjup är önskvärt. Även vid landskapsfotografering, då du ofta vill ha ett långt skärpedjup, kan A-programmet vara värdefullt om du vill styra skärpedjupet själv.

Exempel på olika bländarvärden

Här är ett och samma motiv fotograferat med olika bländare. I det första exemplet har du en liten bländare, f/22. Det innebär långt skärpedjup, vilket gör att även gräset i bakgrunden syns tydligt. Följande bilder har successivt allt större bländare, vilket ger allt kortare skärpedjup. Den sista bilden har den allra största bländaren, f/1.8. vilket ger extremt kort skärpedjup. Här syns gräset bara som ett diffust grönt fält.

blandare_exempel.jpg

Genom att använda A-programmet är det du som fotograf som styr över skärpedjupet i bilden. Nedan ser du samma bild fotograferad med P-programmet. Här har kameran själv valt skärpedjup. I detta fall blev det f/8.

110627_044.jpg

Använd A-programmet så här

Här kommer tips om hur du kan gå tillväga när du tar en bild med A-programmet.

1 Ställ in önskat bländarvärde
För kort skärpedjup kan du prova med f/5,6 eller lägre. För långt skärpedjup kan du prova med ett bländarvärde mellan f/8 och f/16.

2 Komponera bilden
Välj motiv, egen position i förhållande till motivet samt eventuell inzooming.

3 Fokusera
Tryck ner avtryckaren till hälften. Nu mäter kameran ljuset. Kontrollera vilken slutartid kameran väljer. Om den är långsammare än 1/60 så bör du höja ISO-värdet (om du inte har stativ och motivet är stillastående).

4 Ta bilden och utvärdera
Tryck ner avtryckaren helt. Titta på bilden och gärna även på histogrammet och ta ställning till om du tycker bilden blev för mörk eller för ljus. Ändra i så fall värdet på exponeringskompensationen uppåt eller nedåt. Blev skärpedjupet det önskade? Prova annars med ett annat bländarvärde. Ta en ny bild. Upprepa tills bilden är bra exponerad och har önskat skärpedjup.

Om du inte fotograferar i råformat så kan du även fundera över om vitbalansen är som du vill ha den, och i annat fall ändra den.

Till nästa avsnitt: S-programmet