Fotoinspiration

Fotokurs

Har du en digital systemkamera som du vill lära dig använda bättre? Vill du lära dig grunderna i fotografering?

kamera_h.jpg Välkommen att ta del av vår fotokurs. Den består av 24 avsnitt och är helt gratis.

I fotokursen får du grundläggande kunskap om exponering, bländare, slutare, ISO-tal, skärpedjup, rörelseoskärpa, kvällsfotografering och mycket mer.

Vi utgår i våra exempel från Nikon D90, som är köpt redan 2008 och inte säljs längre utan har följts upp av andra serier.

Till kursavsnitt 1

Nedan ser du en förteckning över fotokursens samtliga avsnitt, samt en kort beskrivning vad respektive avsnittet innehåller.

Vad är exponering?

Att fotografera är "att skriva med ljus" och ett fotografi uppstår genom att ljus, som reflekteras av vår omvärld, släpps in i kameran. Viktigt är förstås att det blir precis lagom mycket ljus. Läs mer

Bländare

Bländare är beteckningen på kamerans öppning, där ljuset kommer in vid fotografering. Förutom att reglera den mängd ljus som släpps in finns ytterligare en viktig anledning till att ibland själv vilja påverka bländarens storlek. Bländaren påverkar nämligen skärpedjupet. Läs mer

Kort skärpedjup

Med kort skärpedjup menas att endast en liten del av bilden i djupled blir skarp. Genom att använda kort skärpedjup kan du framhäva önskad del av ett fotografi. Du talar alltså om vilken del av bilden som du anser är viktig. Kort skärpedjup ställs in med en stor bländaröppning (lågt bländarvärde). Läs mer

Långt skärpedjup

Ibland vill man ha skärpa rakt igenom hela bilden, ändå från förgrunden till bakgrunden. Det kan exempelvis handla om en landskapsbild där man vill framhäva hela vyn. Detta kallas långt skärpedjup och ställs in med en liten bländaröppning (högt bländarvärde).. Läs mer

Slutartid

Slutartiden är en annan faktor som påverkar hur mycket ljus som släpps in i kameran vid fotografering. Ju längre slutartid, ju mer ljus hinner släppas in. Förutom att reglera mängden ljus som släpps in påverkas också skärpan. Med en kort slutartid uppnås hög skärpa, på så sätt kan man frysa en rörelse. En lång slutartid kan i stället användas till att skapa frivillig rörelseoskärpa. Läs mer

Frysa rörelse

Speciellt i sportsammanhang kan det vara önskvärt med en kort slutartid för att frysa ett visst ögonblick. Då gäller det att välja en kort slutartid. Läs mer

Rörelseoskärpa

Andra gånger vill man att rörelse ska synas på fotografiet i form av rörelseoskärpa. Detta uppnår man genom att välja en längre slutartid. Läs mer

Panorering

Panorering är en speciell form av rörelseoskärpa där man följer det rörliga motivet med kameran så att det i stället är bakgrunden som blir suddig. Läs mer

ISO-värde

Vi har sagt att både bländare och slutartid reglerar mängden ljus som släpps in i kameran vid fotografering. Det finns en tredje faktor som också påverkar, nämligen ISO-värdet. Med detta menas hur ljuskänslig bildsensorn (den del som fångar upp själva bilden) i kameran ska vara. Läs mer

Kvällsfotografering

Kvällsfotografering är ett svårt område. När det finns begränsad mängd ljus så gäller det att tänka till och använda sina kunskaper om bländare, slutartid och ISO-värde för att få en så bra exponering som möjligt. Ett stativ är många gånger guld värt vid kvällsfotografering för att hindra oskärpa. Läs mer

Inomhusfotografering

Att annat tillfälle när det finns begränsad mängd ljus är ofta vid inomhusfotografering. Även här är det viktigt att tillämpa sina kunskaper om hur kameran fungerar, för att få en så bra exponering som möjligt. Läs mer

Brännvidd

Brännvidd kan översättas med förstoringsgrad. Det handlar om hur mycket av ditt motiv du får med i bilden. Olika objektiv har olika brännvid och med ett zoomobjektiv kan du ställa in olika brännvidd med ett och samma objektiv. Läs mer

Objektiv

En av de största fördelarna med en systemkamera är att du kan använda den tillsammans med olika objektiv beroende på vad du vill fotografera. Objektiv indelas i vilken brännvidd de erbjuder samt efter hur ljusstarka de är. Läs mer

Autofokus

Autofokus innebär att kameran själv ställer in var skärpan i bilden ska hamna. Tre fokuslägen finns att välja på:
- En punkts servo-autofokus låser fokus när avtryckaren trycks ner halvvägs
- Kontinuerlig fokus fokuserar kontinuerligt
- Auto växlar mellan ovanstående beroende på om motivet rör sig eller inte
Läs mer

Exponeringskompensation

Kameran kan inte veta hur starkt eller svagt ljuset är utan får gissa. Den har som utgångspunkt att genomsnittet av allt ljus i bilden ska vara mellangrått, eller medelstarkt. Om man fotograferar ett motiv som är mer ljust än mörkt eller tvärtom behöver man exponeringskompensera. Det innebär att man talar om för kameran att bilden faktiskt ska var ljus eller ska vara mörk i stället för att vara en "medelljus" bild som innehåller lika mycket ljusa som mörka partier. Läs mer

Ljusmätning

Det finns en inbyggd ljusmätare i kameran som mäter det ljus som reflekteras från motivet. Det går att ställa in på kameran hur denna ljusmätning ska göras:
- Matrixmätning tittar på helheten och är oftast att föredra
- Centrumvägd mätning tittar mest på bildens centrum men tar viss hänsyn även till bakgrunden
- Spotmätning tar endast hänsyn till ljuset vid fokuspunkten.
Läs mer

Full automatik

Systemkameran kan ställas in på olika program. Full automatik innebär att kameran själv bestämmer allt. Det kan vara praktiskt om man har ont om tid och inte hinner fundera över inställningar. Läs mer

P-programmet

P-programmet på kameran är också ett automatiskt program till största delen, men här kan du ändå göra vissa inställningar, som exempelvis exponeringskompensation. Om du inte valt automatiskt ISO-värde kan du även ställa in detta. Kameran väljer själv både bländare och slutartid. Läs mer

A-programmet

A-programmet är ett halvautomatiskt program som är idealiskt när du själv vill styra skärpedjupet i bilden. Du väljer själv bländarens värde och kameran matchar med en lämplig slutartid för att exponeringen ska bli så bra som möjligt. Läs mer

S-programmet

S-programmet är också ett halvautomatiskt program. Här kan du själv styra över slutartiden för att frysa rörelse eller skapa rörelseoskärpa. Läs mer

M-programmet

M-programmet är ett helt manuellt program där du ställer in både bländarvärde och slutartid själv. Till din hjälp har du en mätare i sökaren som visar när kameran anser att exponeringen blir den bästa möjliga.
Läs mer

Histogram

Histogram är en grafisk hjälp att avgöra om en bild är bra exponerad. Den är i princip ett stapeldiagram som visar hur mycket bilden innehåller av olika mängder ljus. Till vänster visas mörka partier och till höger ljusa partier. Om kurvorna, som stapeldiagrammet bildar, ser "avklippta" ut i vänstra eller högra hörnet är det en indikation på att mörka eller ljusa detaljer gått förlorade. Läs mer

Råformat

Systemkameror kan ställas in på att lagra bilderna i något som kallas råformat, eller RAW. Det innebär att kameran fångar upp extra mycket information om ljus vilket går att plocka fram efteråt i bildbehandlingen om man så önskar. Detta kräver ett speciellt program som kallas råkonverterare. Så fort man öppnat bilden som en jpg-bild går extra-informationen förlorad. Läs mer

Vitbalans

Ljus innehåller alltid en färg, även om vi inte alltid tänker på det. Dagsljuset ute är blått i sin karaktär medan inomhusljus från exempelvis glödlampor är gulare. Vitbalans innebär att spegla önskad färgton (kallare blå eller varmare gul) i sin bild. Läs mer

Börja kursen

Välkommen att börja kursen. Avsnitt 1 - Vad är exponsering?