Fotoinspiration

S-programmet

S står för "shutterspeed" som på engelska betyder slutartid. Programmet kallas även bländarautomatik eller slutarprioritet. Även förkortningen Tv används på vissa kameror.

S-programmet är ett halvautomatiskt och användbart program för att styra rörelseoskärpan i en bild. Det gör du genom att ställa in önskad slutartid själv, så väljer kameran ett matchande bländarvärde för att uppnå en korrekt exponering.

S-programmet när du vill styra över rörelseoskärpan

S-programmet är användbart om du vill skapa lite rörelseoskärpa för att ge din bild en känsla av rörelse eller frysa ett ögonblick så att det blir helt skarpt.

Använd S-programmet så här

Här kommer tips om hur du kan gå tillväga när du tar en bild med S-programmet.

1 Ställ in önskad slutartid
Om slutartiden är långsammare än 1/60 så bör du höja ISO-värdet (om du inte har stativ och motivet är stillastående).

2 Komponera bilden
Välj motiv, egen position i förhållande till motivet samt eventuell inzooming.

3 Fokusera, ta bilden och utvärdera
Tryck ner avtryckaren till hälften och fokusera. Tryck ner avtryckaren helt. Titta på bilden och gärna även på historgrammet och ta ställning till om du tycker bilden blev för mörk eller för ljus. Ändra i så fall värdet på exponeringskompensationen uppåt eller nedåt. Blev rörelseoskärpan den önskade? Prova annars med en annan slutartid. Ta en ny bild. Upprepa tills bilden är bra exponerad och har önskad rörelseoskärpa.

Om du inte fotograferar i råformat så kan du även fundera över om vitbalansen är som du vill ha den, och i annat fall ändra den.

Till nästa avsnitt: M-programmet